Đây là link tải bảng điều khiển sound card K10 mới, việt nam chúng ta hay gọi là k10 năm 2019 và có tên trong driver âm thanh ở máy tính là KSS K10.sound card thu âm hát livestream xox k10

Link tải: bấm vào đây

ID tài khoản đăng nhập vào bảng điều khiển: 18377098158

PASS đăng nhập vào bảng điều khiển: 02092017

Nếu bạn gặp khó khăn trong bước tải vui lòng xem video này

 

Video hướng dẫn cài bảng điều khiển k10 2019 (kss k10)


> Về trang chính tải thêm phần mềm