Pultronic.EQ-110P Một VST EQ khá tốt, hãy tải về và vọc vò nhé.

Bấm tải Pultronic.EQ-110P VST về máy

– Nếu bạn gặp khó khăn trong bước tải vui lòng xem video này:


> Về trang chính tải thêm phần mềm